Kollektivtransportproduksjon vs Sporveien

Bild i all välmening lånad från trikken.no

Organisations-och ägarstrukturen i lokaltrafiken i Oslo är något komplicerad. I samband med en mutskandal inom ett av företagen som driver lokaltrafiken i staden var det en artikel i Aften (kvällsutgåvan av morgontidningen Aftenposten), som försökte reda ut ägarförhållandena och vem som egentligen gjorde vad.

Ett företag äger vagnar och bussar, medan en annan förvaltar, en tredje ser till att dom körs av någon, en fjärde lägger tidtabellen, en femte betalar ut löner och så vidare i all evinnerlighet. Varje bolag har förstås en styrelse, och dessa styrelser präglas av tidens miljöanda genom att det är ett visst mått av återvinning. En som är ordförande i ett av bolagen sitter som suppleant i ett annat och sekreterare i ett tredje. Kanske bäst så för att behålla kontrollen, vad vet jag. Andra har kallat det för en ”osund” kultur inom kommunen, men det får stå för dem.

Ett av alla de här bolagen heter Kollektivtransportproduksjon AS, ett namn som förenar det komplicerade med det enkla. Det är oändligt långt namn (jag tänker tanken att sitta i växeln där och svara ”Sexlaxarienlaxask AS” i telefon varje dag, fast det kanske ett annat företag gör förstås) som trots allt väldigt klart och tydligt talar om vad man faktiskt sysslar med, nämligen producerar kollektivtransport.

Men man har nu lyssnat på sina anställdas försök att uttala namnet och kommit fram till att det kanske är lite långt ändå, så man har bestämt sig för att ändra. Och för att inte krångla till det för mycket kom man också fram till att man kanske kunde ta tillbaka det gamla namnet – Sporveien!

De är fulla av självinsikt och säger så här

 Vi mener vi kan beskrive oss selv med et navn som har færre stavelser.

och det tror jag fler menar. Marknadsföringsexperten och professorn nr 1 menar dock att dom får skylla sig själva

– Jeg kan se argumentene for at de vil kvitte seg med KTP-navnet. Men de burde ha valgt et riktig navn fra start. Når de har valgt et så klumsete navn og må bytte en gang til, er det ødsling med penger – og det er dine og mine skattepenger

Ord och inga visor. Och den gode marknadsföringsexperten lägger inte band på sig;

– Jeg aldri har vært borti et så klumsete navn som Kollektivtransportproduksjon