Saakta saaakta…

Going dooown….går jag mot att arbeta lite för mycket med lite för lite stöd i lite för komplicerade sammanhang…. Jag ser det tydligt när jag tittar på det utifrån, men tänker att efter DEN HÄR veckan blir det ändring. Men det är ganska mycket som ska hända i den här veckan, så det är långt bort.

En del saker ligger utanför mitt handlingsutrymme och det är såklart de som stressar mest. Så tack och pris för goda kolleger, ingen nämnd ingen glömd, som iallafall gör det lite lättare.

Blubblubblubbb….nu sjunker jag snart…