Vuxet?

Några kollegor försöker ignorera och smått frysa ut mig för att jag genom mina egna handlingar påverkat den gråzon de handlat i genom att jag själv gjort ett stort misstag som gör att det nu är strålkastare på oss (vilket är bra men inte om man vill behålla gråzoner…).

Moget. Verkligen.

Och här kommer dagens tips till er: om man ska frysa ut nån måste man börja med att bete sig som en grupp så att den man riktar in stöten mot har något att bli utfryst från. Två-tre enstaka personer kan inte var för sig stå för en utfrysning, man måste samordna ok?
Trams.