Temamöte NFP – Teori i prosjektledelse, er det bare tull?

Olav Fyldeng, PMO Evry
Olav Fyldeng, PMO Evry

Förmiddagen idag används för att få lite fagling näring i det som är mitt yrke – projektledning. Det är NFP, Norsk Forening for Prosjektledelse, som har temamöte om teori i projektledning – är det bara trams eller ligger det något i det?

Första föredragshållaren var Olav Fyldeng, PMO på Evry. Han tryckte på vikten av att ha en metodik som ligger i grunden för all projektdrift, något som gör att vi driver projekten på ett så förutsägbart och väl understött sätt som möjligt. Att projektledningen är viktig hos dem, att de inte bara har en utan flera metodiker som lever parallellt, att det självklart orsakar vissa problem men att det inte är meningsfullt att försöka få ihop det till en enda utan att det är bättre att ge bra stöd, ha god kontroll och kommunikation.

Och att det är helt centralt hur man plockar ihop sitt projektteam, att man inte bara tar dom man får (och inte heller tar de man vill ha men inte får, något som inte är helt ovanligt) eller de som råkar ha ledig tid. Ljuv musik i mina öron. Och också om vikten av moderna kommunikationsmedel, att vi är bättre på att kommunicera privat, söka information på google privat, söka lärofilmer om allt möjligt privat – men vi använder det inte i jobbet 🙂 Använda hashtags, categories och annat istället för att bara mangla epost och worddokument. Även det ljuv musik för mig.

Vi måste tänka nytt och ta de privata kommunikationssystem och -sätt vi ändå använder hela tiden och fortsätta använda dom i jobbet. Inte förvänta oss att kommunikationen funkar enbart genom epost och dokumentation. Nyheter? Nä knappast, men skönt att höra att en ledare i ett så stort företag som Evry är på den planeten.
Det finns hopp!

Barn som läser tidningen

Aftenposten Junior fångar uppmärksamheten
Aftenposten Junior fångar uppmärksamheten

Aftenposten junior kom i brevlådan igår. Det är ett provabonnemang där man får tre nummer gratis för att testa – och nej det är ingen catch med att det sen fortsätter efter det, utan efter tre nummer är det stopp. Om man inte vill fortsätta förstås.

Sexåringen läser flytande nu och fyraåringen stavar sig fram ord för ord, så det är rätt tid att testa. Å vilken respons! A satte sig i soffan direkt och började läsa om världens största stol och på vetenskapssidorna om varför havet är salt. Och han berättar.

Uppenbarligen engagerar det att läsa nyheter skrivna på ett annat sätt, och det är himla kul när dom kommer och brädar en med kunskaper man själv inte hade en aning om. Än har han inte kommit till sidan om att Ukraina fått ny president och att det är protester mot fotbolls-VM, men det är ju fint att tidningen räcker några dar…

Om intresset fortsätter (tidningen kommer en gång i veckan) så kanske det blir aktuellt med ett abonnemang, för det är kul när dom själva söker kunskap och faktiskt läser tidningen!

Även om det är något så relativt poänglöst som att världens största stol står i Österrike…